Kolejny wyrok NSA potwierdza neutralność w podatku dochodowym wydania majątku likwidacyjnego

W sierpniu 2018 roku, na łamach bloga, pisaliśmy o impasie w wykładni art. 14a ustawy o CIT. Po wyroku NSA z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt  II FSK 370/17) jesteśmy coraz bliżej ukształtowania się korzystnej linii orzeczniczej potwierdzającej, że wydanie majątku likwidacyjnego jest neutralne w podatku dochodowym dla likwidowanej spółki. Sąd wskazał, że podział majątku likwidowanej spółki nie jest poprzedzony powstaniem jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między spółką a wspólnikiem.…