Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym taki koszt powinien być zasadniczo ujmowany na bieżąco, to już na gruncie ustawy o CIT regulacje są co najmniej nieprecyzyjne.…