Kiedy udzielone pożyczki i poręczenia nie wpływają na proporcję odliczenia?

Przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego, mającej zastosowanie do tzw. wydatków mieszanych, podatnicy mogą nie uwzględniać pomocniczych transakcji finansowych. Niemniej jednak ocena kiedy usługi finansowe mają charakter pomocniczy (poboczny, sporadyczny) wciąż budzi kontrowersje podatników nie działających  w branży finansowej, a dokonujących sporadycznie czynności z tego zakresu tj. udzielanie pożyczek czy gwarancji. Ważnych wskazówek w tym zakresie dostarczył wyrok WSA w Gdańsku z 20 grudnia 2017 r.…