Postępuje ograniczanie zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego na podstawie decyzji o wsparciu

Nie wszystkie wydatki objęte katalogiem kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje (decyzje o wsparciu) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 listopada 2020 r., sygn. akt: I SA/Łd 418/20. Podatnik – spółka uzyskała decyzję o wsparciu na nową inwestycję polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa (oraz zwiększenie…

Rozliczanie wydatków na prace aranżacyjne tzw, fit-outów w najmowanych lokalach sprawia problemy podatkowe

Wydatki na prace aranżacyjne w najmowanych powierzchniach, zgodnie z oczekiwaniami  najemcy (tzw. fit-outy), sprawiają wiele trudności przy ich właściwym rozliczeniu dla celów podatków dochodowych. Wynika to z braku szczególnych regulacji, ale również zróżnicowanych modeli ich finansowania i różnych zakresach technicznych. W szczególności problematyczne jest, czy wydatki właściciela lokalu/budynku będącego wynajmującym na fit-outy mają charakter: tzw. CAPEX – tj. powodują zwiększenie wartości początkowych środków trwałych (w tym budynku/lokalu)…