Ograniczenia w odliczaniu kosztów nabywanych usług od podmiotów powiązanych – wyjaśnienia MF

23 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w zakresie obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. art. 15e ustawy CIT dotyczącego ograniczeń w obliczalności jako koszt podatkowy (KUP) wydatków ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych rodzajów usług i praw od podmiotów powiązanych. Wprowadzone regulacje z uwagi na krótki okres obowiązywania sprawiają podatnikom wiele trudności interpretacyjnych. Wiążą się one dla podatników nie tylko z problemem zdefiniowania rodzaju nabywanych usług/praw, ale również…