MF wyjaśni jak liczyć zwolnienie z podatku dochodowego jako wspieranie nowych inwestycji? Póki co MF konsultuje.

W 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji [WNI], która miała uczynić całą Polskę jedną specjalną strefą ekonomiczną. Celem wprowadzenia WNI miało być stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych w Polsce, które przyczyniłoby się do: rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej; tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników; rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej; zwiększenia konkurencyjności…