Wykaz podatników – ustawa opublikowana (Dz.U. 2019 poz. 1018)

31 maja 2019 r. pod pozycją 1018 opublikowane zostały przepisy, na podstawie których utworzony zostanie Wykaz podatników. Ustawa nowelizuje w tym zakresie ustawę o podatku od towarów i usług. Opublikowana ustawa wprowadza zmiany również do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie ograniczenia prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Opublikowany akt prawny dostępny jest na stronach RCL: TUTAJ Najważniejsze zagadnienia wprowadzane na mocy ustawy to: utworzenie Wykazu podatników pozwalający…

„Biała lista podatników VAT” – czyli nowe sankcje i jeszcze więcej należytej staranności

Ustawa wprowadzająca ujednolicony rejestr podatników VAT otrzymała ostateczne brzmienie (przeszła przez Senat bez poprawek) i aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom, które wprowadza, wymogom, jakie nakłada na podatników zobowiązanych do dochowania należytej staranności oraz sankcjom, jakie przewiduje nie tylko w zakresie podatku VAT. Zmiany mają wpływ nie tylko na VAT ale – jak się może okazać: przede wszystkim – na opodatkowanie podatkiem dochodowym. Status podatnika VAT…

Kosztem podatkowym dla firm będzie płatność tylko na konkretny rachunek bankowy kontrahenta

10 maja 2019 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe rozwiązanie, popularnie nazywane jest „białą listą” podatników VAT. W istocie stanowić to będzie rozwinięcie i połączenie w jeden, dotychczas funkcjonującego systemu trzech osobnych wykazów podatników VAT. Nowy wykaz podmiotów będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Nowy…