Kosztem podatkowym dla firm będzie płatność tylko na konkretny rachunek bankowy kontrahenta

10 maja 2019 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe rozwiązanie, popularnie nazywane jest „białą listą” podatników VAT. W istocie stanowić to będzie rozwinięcie i połączenie w jeden, dotychczas funkcjonującego systemu trzech osobnych wykazów podatników VAT. Nowy wykaz podmiotów będzie aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Nowy…