Zysk komandytariusza ze spółki komandytowej może być wolny od podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r., w zależności od decyzji wspólników) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Przepisy wprost wskazują że art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, przewidujący zwolnienie z opodatkowania m.in. dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) na rzecz swoich wspólników  będących również spółką kapitałową, przy spełnieniu pewnych warunków, będzie miało zastosowanie również do zysków ze spółek komandytowych powstałych…