Wyrejestrowanie z VAT nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia – TSUE na korzyść podatników

Polskie organy skarbowe wykreślą podmiot z rejestru podatników VAT np. gdy pomimo ciążącego na podatniku obowiązku, nie składa on deklaracji, lub też składa deklaracje nie wykazując w nich ani zakupów, ani sprzedaży. Aktualizacja rejestrów VAT na podobnych zasadach dokonywana jest także przez organy podatkowe niektórych innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy czasowo wykreśleni z rejestru podatników VAT zastanawiają się, czy konsekwencją takiego wykreślenia może być pozbawienie wykreślonego podatnika…

Przepisy o STIR to także zmiany w zakresie rejestracji na VAT

W związku z wejściem w życie przepisów o STIR organy podatkowe zostały wyposażone w nowe narzędzia mające na celu przeciwdziałanie przestępczości podatkowej. Od maja 2018 r. organy podatkowe przy wykorzystaniu STIR będą mogły analizować przelewy bankowe oraz blokować środki na kontach. Jednakże przepisy o STIR wprowadzają także mniej nagłośnione zmiany do ustawy o VAT, które będą dotyczyły wielu obecnych i przyszłych podatników. Chodzi o zmiany w zakresie przepisów związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem…