WSA o zasadach oceny należytej staranności – ważne wyroki

WSA we Wrocławiu wydał ostatnio dwa istotne wyroki w sprawach dotyczących należytej staranności (sygn. akt I SA/Wr 256/18 i I SA/Wr 351/18), w których miałam przyjemność być pełnomocnikiem podatnika. W wyrokach tych Sąd bardzo dobitnie ustosunkował się w nich do tez organów podatkowych bardzo często podnoszonych w decyzjach dotyczących tzw. wyłudzeń VAT. Jakie wytyczne w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego nakierowanego na zweryfikowanie należytej staranności wskazał WSA we Wrocławiu? Po pierwsze,…