Czy to już koniec zamieszana wokół kontraktów menedżerskich?

6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania VAT członków zarządu spółek podlegających regulacjom ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ostatnio wydane wyroki sądów wskazują, że sady interpretują to zagadnienie w podobny sposób oraz że powołują się na interpretację ogólną. Oznacza to bliski koniec niepewności co do zasad opodatkowania VAT członków zarządu spółek państwowych i samorządowych. Od czasu wejścia w życie przepisów…