VAT z faktur za najem mieszkań przeznaczonych dla pracowników podlega odliczeniu

8 maja br. NSA wydał kolejny już wyrok (sygn. I FSK 1182/16) w sprawie skutków podatkowych na gruncie VAT najmu przez podatników lokali mieszkalnych na cele podnajmu pracownikom. Wyrok wpisuje się w prezentowaną w tym zakresie przez sądy linię orzeczniczą. Niemniej jednak stoi w opozycji do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe. W wyroku NSA zwrócił uwagę na brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt…