Kryterium cenotwórczego charakteru wydatku na usługi niematerialne bez podstawy w przepisach

3 kwietnia 2019 r. zapadł korzystny dla podatników wyrok dotyczący zasad rozliczania limitów wydatków na nabywane w grupie usługi niematerialne i opłaty licencyjne. WSA we Wrocławiu opowiedział się za szerokim rozumieniem bezpośredniego związku nabywanych usług niematerialnych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi, skutkujące niezaliczaniem do limitu 3 mln złotych i 5% EBITDA rocznie. Kilka dni temu upłynął termin na złożenie pierwszego zeznania rocznego…