Sprzedaż udziałów – jak przygotować analizę cen transferowych?

Transakcje kapitałowe, w tym sprzedaż udziałów, należą do kategorii transakcji, które analogicznie jak inne transakcje zakupu / sprzedaży podlegają obowiązkom z zakresu cen transferowych. Jeżeli więc wartość transakcji przekroczy próg ustawowy, wynoszący 2 mln PLN, podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych, której obligatoryjnym elementem jest analiza cen transferowych. Niestandardowy charakter transakcji sprzedaży udziałów (m.in. ze względu na konieczność indywidualnej wyceny sprzedawanych udziałów)…

Interpretacja ogólna w sprawie zmian stron umowy leasingu

Tydzień temu informowaliśmy o korzystnym wyroku NSA w sprawie cesji umów leasingowych [Więcej]. Dziś mamy w tej sprawie kropkę nad i – którą zdecydowało się postawić Ministerstwo Finansów publikując interpretację ogólną w sprawie zmian stron umowy leasingu [Link do interpretacji ogólnej]. Interpretacja wychodzi naprzeciw postulatom branży leasingowej i jej klientów, potwierdzając, że „zmianą „innych postanowień umowy” jest wyłącznie taka zmiana, w rezultacie której umowa przestałaby spełniać warunki…

NSA uchyla niekorzystną interpretację dot. leasingu

Zarówno dla firm leasingowych jak i ich klientów istotnym zagadnieniem stało się dokonywanie zmian w umowach leasingowych będących uprzednio przedmiotem cesji. W dobie kryzysu doświadczanego przez wiele branż w związku z pandemią, zmiany takie zwykle polegały na wydłużeniu okresu leasingu i zmniejszeniu wysokości opłat leasingowych. Tym większym źródłem problemów stała się interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzająca że dokonanie cesji umowy uniemożliwia firmie leasingowej zbycie…