Reguły dokonywania korekt cen transferowych – nowe otwarcie?

Reguły dokonywania korekt cen transferowych – nowe otwarcie? Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są powszechnie stosowanym mechanizmem w rozliczeniach pomiędzy spółkami w międzynarodowych grupach kapitałowych. Po co są w ogóle stosowane? Niejako standardem stało się wystawianie zazwyczaj pod koniec roku, czy po zakończeniu roku korekt cen transferowych w rozliczeniach z grupą mających na celu np. wyrównanie dochodowości podmiotu czy to in plus czy in minus, czy skorygowanie zastosowanych w trakcie roku cen dotyczących towarów,…