Czy trudne do wyceny wartości niematerialne w rzeczywistości mogą być problematyczne?

Niedawno na naszym blogu pisaliśmy o wartościach niematerialnych i prawnych oraz rozliczeniach z ich tytułu. W tym wpisie chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejne zagadnienie związane z wartościami niematerialnymi, a mianowicie na trudne do wyceny wartości niematerialne (ang. Hard-to-Value Intangibles, skrót HTVI). Już samo pojęcie i użyte w nim słowo „trudne” sygnalizuje nam o problemach na jakie można napotkać dokonując transakcji dotyczących wartości niematerialnych spełniających definicję HTVI. Szczególnie, że w tym przypadku również…

O czym nie zapomnieć przy wypełnianiu TPR za 2022 r.?

Chociaż terminy na złożenie formularza informacji o cenach transferowych (TPR) za 2022 r. mają zostać wydłużone o 3 dodatkowe miesiące, wielu podatników postanowiło złożyć je w pierwotnym terminie. Oprócz informacji o tych transakcjach, jest jednak kilka dodatkowych kwestii, o których nie należy zapomnieć przy wypełnianiu formularza. Dokumentowane transakcje to nie wszystko Wszyscy podatnicy zapewne będą pamiętali, aby w swoich TPR uzupełnić wymagane informacje o transakcjach, dla których przygotowali dokumentację Local File.…

Podwyższenia kapitału i dopłaty a obowiązki cen transferowych

Jednym z rodzajów transakcji kontrolowanych, które mogą być realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, są transakcje kapitałowe, w tym transakcje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego i dopłaty. W obu przypadkach celem jest dokapitalizowanie spółki i sfinansowanie jej działalności, natomiast różne są skutki, jakie powstają na gruncie cen transferowych. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, środki przechodzą na własność spółki, a wspólnicy w zamian za wniesione wkłady obejmują udziały lub akcje. Z kolei…

Techniczne aspekty złożenia formularza TPR za 2022 rok. Jak to zrobić?

30 listopada, a więc już za niecały miesiąc miał minąć termin złożenia formularza TPR za 2022 rok (dla podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym). Miał, bo zapowiedzi Ministerstwa Finansów sugerują, że termin zostanie wydłużony do końca lutego 2024 r. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów tej zmiany, Ministerstwo w komunikacie samo sobie wyznaczyło termin przedłożenia projektu rozporządzenia do konsultacji do końca ubiegłego tygodnia (. Projekt rozporządzenia nie został opublikowany,…

Dokumentacja Local file – ostatnia prosta

W 2023 r. terminy na dopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r. zostały skrócone. Punktem wyjścia dla wywiązania się z obowiązków TP jest rzetelna dokumentacja lokalna (Local File). Termin wypełnienia obowiązków W przypadku podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji za 2022 r. upływa 31 października 2023 r. Co prawda, podatnicy przedkładają przygotowaną przez siebie dokumentację dopiero na wezwanie organu podatkowego, a termin ten wynosi…

Techniki wyceny, czyli tzw. „szósta metoda”

Metody stosowane w celu weryfikacji ceny transferowej zostały wskazane w art. 11d Ustawy o CIT, tj.: metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysku. Podatnicy nie są jednak zobligowani do zastosowania wyłącznie powyżej wymienionych metod przy weryfikacji cen transferowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie żadnej z pięciu wyżej wymienionych metod, można zastosować inną metodę (w tym techniki wyceny), najbardziej…

Kluczowa rola analiz porównawczych w zabezpieczeniu podatnika

Podstawowym celem analizy porównawczej jest ustalenia i weryfikacja, czy warunki w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej. Analizy, choć stanowią tylko jeden z integralnych elementów dokumentacji cen transferowych, mają kluczowe znaczenie w wypełnianiu przez podatników obowiązków z zakresu cen transferowych. Niestety podatnicy mają zwykle okazję przekonać się o tym dopiero podczas kontroli podatkowych i pojawienia się sporów z organami podatkowymi. Kwestia istotności analiz porównawczych…

Powiązania osobowe a wykluczenie zwolnienia dokumentacyjnego dla spółek Skarbu Państwa

Identyfikacja powiązań pomiędzy stronami transakcji stanowi jedną z pierwszych i jednocześnie najistotniejszych czynności w procesie identyfikacji obowiązków z zakresu cen transferowych. Poprawne ustalenie powiązań jest szczególnie istotne w przypadku chęci skorzystania przez strony transakcji ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych z art. 11n pkt 5 ustawy o CIT. Zwolnienie to jest przewidziane dla transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub…

Co małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wiedzieć o cenach transferowych?

Przepisy o cenach transferowych rzadko są analizowane przez małych i średnich przedsiębiorców, gdyż kojarzą się raczej z dużymi grupami kapitałowymi i wielomilionowymi transakcjami. Tymczasem przepisy te dotyczą nie tylko transakcji zakupu/sprzedaży towarów lub usług i transakcji finansowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także: nietypowych transakcji takich jak: nieodpłatne świadczenia, podniesienia/ obniżenia kapitału, połączenia/podział/wydzielenie spółek, restrukturyzacje itp., transakcji realizowanych przez podmioty powiązane poprzez powiązania osobowe, zarządcze, rodzinne, transakcji realizowanych…

Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych

Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych Wynagrodzenie w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi powinno być ustalone na zasadach rynkowych, to znaczy na takich warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W przeciwnym razie, w przypadku kontroli, należy liczyć się z konsekwencjami związanymi z zakwestionowaniem ich rynkowości. Najczęstszym ryzykiem jest uznanie przez organ, że doszło do zaniżenia dochodu i doszacowanie należnego fiskusowi podatku. Istnieją jednak mniej oczywiste…