Wywieranie znaczącego wpływu w praktyce – wyrok WSA

W wyroku z dnia 28 sierpnia 2020 roku (sygn. III SA/Wa 2529/19)[1] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości interpretację Dyrektora KIS w zakresie występowania powiązań w rozumieniu cen transferowych, poprzez wywieranie znaczącego wpływu przez uniwersytet medyczny na szpital kliniczny. Uniwersytet medyczny złożył wniosek o indywidualną interpretację podatkową, w którym zapytał, czy poprzez i współpracę ze szpitalem klinicznym, pomiędzy uczelnią i szpitalem występują powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 4…