Kaucje gwarancyjne z VAT czy bez VAT

Co do zasady kaucja to kwota płacona w celu zabezpieczenia zobowiązania, która nie jest zaliczana na poczet ceny i podlega zwrotowi w przypadku prawidłowego wykonania umowy. W praktyce sposób traktowania kaucji jest różny i wówczas różny może być sposób traktowania wpłaconej kwoty pod względem podatkowym. Ostatnio w sprawie kaucji orzekał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 5 kwietnia 2018, sygn. I FSK 967/16), który stwierdził, że kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana w związku…