Otrzymana płatność od kontrahenta – wystawiać fakturę czy nie?

O ile wpłacona przez kontrahenta kwota nie jest związana z wykonaniem ustanej przez strony usługi, to nie podlega opodatkowaniu. Tak wynika m.in. z ostatnio wydanej interpretacji indywidualnej (sygn. akt 0111-KDIB3-1.4012.242.2018.2.IK). Przedpłata, zaliczka, zadatek bądź rata podlegają opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy stanowią część ceny (należności, zapłaty) za mające nastąpić w przyszłości skonkretyzowane świadczenia, czyli za określoną dostawę towaru lub określone świadczenie usług. Oznacza to, że VAT należny od ww. rodzajów otrzymywanych wpłat…