Zwrot VAT przy zakupie nieruchomości – kwestionowanie ceny wynikającej z faktury z powodu jej niezgodności z rzeczywistością

Transakcja sprzedaży nieruchomości pomiędzy podatnikami VAT, przyjmując że jest ona opodatkowana tym podatkiem, wiąże się m.in. z koniecznością wystawienia faktury i rozliczenia podatku należnego przez sprzedającego w odpowiedniej deklaracji. Nabywca z kolei, o ile takie prawo mu przysługuje, odlicza VAT naliczony w wysokości zadeklarowanej przez sprzedającego. Naturalną koleją rzeczy jest wystąpienie przez nabywcę o zwrot VAT wynikający z transakcji zakupu nieruchomości. Tak też dzieje się w naszym przykładzie. Urząd skarbowy powinien…