Zaliczki zapłacone, odliczone – ale czy w każdym przypadku…

Powraca temat zaliczek i prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji kiedy podatnik dokonał zapłaty zaliczki za towar, jednak towar niestety nigdy do niego nie dotarł. Nie mamy tu jednak przypadku kradzieży, ale po prostu brak dostawy przez podatnika, który ogłosił upadłość i nie zrealizował dostawy zamówionego towaru – co wydaje się, że było jego zamiarem. Oprócz braku dostawy zamówionego towaru, powstała jeszcze kwestia tego jaki wpływ…