Przedłużenie terminów przekazania zaliczek PIT za październik-grudzień 2020 r.

19 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie to przewiduje przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez niektórych płatników w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. Odnosi się ono m.in. do podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną ubrań i żywności, działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej, filmowej, sportowej, turystycznej czy organizującej różnego…

Odroczenie terminu, rozłożenie na raty, wybór uproszczonych zaliczek

Jeżeli podatnicy będą mieć problem z terminową zapłatą należności podatkowych, spowodowaną epidemią COVID-19, w oczekiwaniu na specjalne regulacje, mogą korzystać z form wsparcia, które obowiązują  w systemie podatkowym. 1. Wniosek o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej można ubiegać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę…

Dobra wiara ponad wszystko

Zaliczka i prawo do jej odliczenia było przedmiotem wyroku TSUE z 31 maja 2018 w sprawach połączonych C-660/16 i C-661/16 (przeciwko A. Kollroß i E. Wirtl). Obaj wskazani podatnicy złożyli zamówienie i dokonali stosownej wpłaty zaliczki. Niemniej jednak do dostawy zamówionego towaru nigdy nie doszło. Przedsiębiorca, który przyjął zamówienie ogłosił upadłość. Ponadto, jak wykazało postępowania upadły podatnik działał w złej wierze w celu popełnienia oszustwa. Istotą pytań…