Kara umowna w kosztach uzyskania przychodu?

Bardzo często zdarza się, że podatnicy, automatycznie nie zaliczają kar umownych do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z braku świadomości, że wydatek zakwalifikowany jako kara umowna może w pewnych okolicznościach stanowić koszt uzyskania przychodu. Potwierdzono to w wyroku WSA w Krakowie z 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 371/18. Tłem dla tego wyroku była sytuacja, w której podatnik zawarł umowę (w trybie zamówień publicznych), w ramach której zobowiązał się do realizacji projektu…