Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości nie wymaga korekty CIT lat poprzednich, a przychód należy rozpoznać w dacie otrzymania, ale czy na pewno?

Zwrócona kwota nadpłaty w podatku od nieruchomości jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem bezsprzecznie pozytywnym. Niemniej jednak rozliczenie otrzymanej nadpłaty na gruncie podatku CIT potrafi przysporzyć trudności. Problematyczne może się okazać, w którym okresie podatnik  powinien dokonać stosownej korekty. Czy przychód z tego tytułu powinien być rozliczany w miesiącu jego otrzymania, tj. na bieżąco, czy też korekta powinna dotyczyć kosztów poniesionych w latach, za które zwrócony podatek od nieruchomości został uiszczony.…

Zaskakujące stanowisko organu interpretacyjnego co do kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności własnych

Jak świat stary, w biznesie niekiedy bardziej korzystnie jest pozbyć się trudnej wierzytelności, niż czekać na zapłatę przez nierzetelnego kontrahenta. Najczęściej zbycie wierzytelności odbywa się za cenę niższą od wartości nominalnej takiej wierzytelności. Co oznacza, że podatnik w istocie ponosi stratę. Strata ta jednak nie może stanowić kosztu podatkowego w podatku dochodowym, jeżeli zbywana wierzytelność nie stanowiła przychodu należnego (tj. już wcześniej zadeklarowanego do opodatkowania). Chociaż przepisy nie mówią o tym…