NSA w obronie zasady zaufania do organów

Jeżeli podatnik otrzymał pozytywną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego, to – co oczywiste – nie daje mu ona ochrony w odniesieniu do przeszłych okresów. Jednakże całkowicie przeciwne twierdzenie organu narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania do organów. — Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, nie dotyczy kwestii VATowskich, jednakże zawiera istotne rozstrzygnięcie w zakresie szeroko pojętej funkcji indywidualnych interpretacji podatkowych i sposobu prowadzenia przez organy postępowań podatkowych. W ostatnim czasie…