Ograniczenie w zaliczeniu do KUP dotyczy wydatków na usługi niematerialne wyrażonych w kwocie brutto

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ust. 1 ustawa o CIT) odnosi się do wydatków wyrażonych w kwocie brutto – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej wydanej 12 czerwca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC). Zdaniem wnioskodawcy, ww. limit kwotowy, ze względu na brak jednoznacznego…