Gdy dochód zwolniony, koszty pośrednie potrącalne są na innych zasadach

Koszty uzyskania przychodów można dzielić się na dwa podstawowe rodzaje – koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz inne koszty uzyskania przychodów. Te pierwsze, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Szczegółowe przepisy regulują kwestie potrącania kosztów bezpośrednich na przełomie lat. Koszty pośrednie z kolei, są potrącalne w momencie poniesienia. Są to między innymi koszy dotyczące całokształtu działalności,…