Zatrzymanie zysku w spółce kapitałowej daje dodatkowe odliczenie podatkowe

Dla wielu podatników zaczyna się czas decydowania o przeznaczeniu wyniku finansowego za ostatni rok obrotowy. Warto przy tej okazji pamiętać o czymś, co w międzynarodowej nomenklaturze podatkowej określane jest terminem „notional interest deduction”, a jest niczym innym, jak możliwością powiększenia kosztów uzyskania przychodów o tzw. hipotetyczne koszty finansowania dłużnego w sytuacji, gdy wspólnicy decydują się zatrzymać zysk w spółce. To swego rodzaju „nagroda” za finansowanie kapitałem pozostawionym w spółce…