Zawieszanie biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego może stanowić nadużycie prawa przez organ podatkowy

Powszechną praktyką wśród organów podatkowych jest doręczanie podatnikom zawiadomień  o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem ustawowego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co powoduje zawieszenie terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [OP]. Tym samym organy podatkowe zyskują dodatkowy czas na kontrolę i ewentualny wymiar zaległości podatkowej z odsetkami za zwykle bardzo długi…