Zmiany w JPK – projekt nowelizacji rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 17 marca 2021 r. opublikowano projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7M i JPK_V7K (rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Omawiany projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, w ramach których do 6 kwietnia br. można zgłaszać uwagi do treści projektu. Omawiany projekt zawiera istotne zmiany w zakresie…