Klauzule nieruchomościowe – istotne zmiany

Zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania [UPO] w różny sposób regulują kwestię opodatkowania zysków z tytułu zbycia udziałów w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce (tzw. spółkach nieruchomościowych). Postanowienia części umów uległy zmianie w związku z wejściem w życie wielostronnej Konwencji MLI. Zmianie uległy m.in. nietypowe klauzule nieruchomościowe w UPO z Irlandią i Danią. Z UPO z Irlandią wynikało, że zyski ze zbycia udziałów mogły być opodatkowane w Polsce, jeżeli zgodnie z polskim…