Zbycie praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej

Stratę ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej można rozliczyć z innymi dochodami (kapitałowymi)  Wyrok NSA z 15 marca 2019 r., sygn. II FSK 781/17 potwierdza zróżnicowanie skutków podatkowych w zależności od sposobu zmiany składu osobowego wspólników w spółce osobowej. Przedmiotem sporu była kwestia wyłączenia z kategorii przychodów podatkowych wynagrodzenia należnego podatnikowi będącemu osobą prawną – wspólnikowi spółki osobowej za zbycie (przeniesienie) ogółu praw i obowiązków…