Klauzule nieruchomościowe – istotne zmiany

Zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania [UPO] w różny sposób regulują kwestię opodatkowania zysków z tytułu zbycia udziałów w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce (tzw. spółkach nieruchomościowych). Postanowienia części umów uległy zmianie w związku z wejściem w życie wielostronnej Konwencji MLI. Zmianie uległy m.in. nietypowe klauzule nieruchomościowe w UPO z Irlandią i Danią. Z UPO z Irlandią wynikało, że zyski ze zbycia udziałów mogły być opodatkowane w Polsce, jeżeli zgodnie z polskim…

Ustalając wynik podatkowy zbycia udziałów nabywanych w różnych datach należy zidentyfikować zbywane udziały i bezpośrednio przyporządkować koszt ich nabycia.

Taki wniosek można wyprowadzić z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2018 r., sygn. II FSK 1827/16. Spór dotyczył możliwości zastosowania jednej z metod wskazanych w ustawie o rachunkowości przy ustalaniu kosztów z odpłatnego zbycia (aportu) udziałów, które były nabywane (obejmowane) w różny sposób i różnym czasie, a ich indywidualna identyfikacja nie była możliwa. Dotychczas przyjęło się, że metodę bezpośredniego przyporządkowania należy stosować tylko w sytuacjach kiedy jednoznacznie możliwe…

Przeniesienie udziałów spółki nieruchomościowej w ramach połączenia bez CIT w Polsce

Spółka z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wspólnikiem polskiej spółki, której większość majątku stanowią nieruchomości położone w Polsce (spółka nieruchomościowa). Spółka brytyjska ma zostać przejęta przez spółkę holenderską i przenieść na nią cały swój majątek. W związku z tym spółka brytyjska wystąpiła z wnioskiem o potwierdzenie czy przeniesienie udziałów polskiej spółki nieruchomościowej w ramach połączenia będzie podlegało CIT w Polsce. W interpretacji indywidualnej z 25 maja 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.137.2018.1.AM) Dyrektor KIS zgodził…