Ważne zmiany dla pracodawców tworzących ZFŚS

23 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.’ Ustawa wprowadza zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS w ten sposób, że za 2019 r. obowiązywać będą dwie podstawy naliczenia odpisów podstawowych.   Aktualnie podstawą naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce…