Bezprawność, naruszenie, zakaz – sankcje i kary, a kultura zgodności – na przykładzie przepisów o podzielonej płatności

Uszczelnianie systemu podatkowego oraz działania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT polegają m.in. na wprowadzaniu mechanizmów zapewniających transparentność i kontrolę rozliczeń. Szereg zakazów i nakazów w obszarze raportowania, a także sposobu dokonania zapłaty, egzekwowany jest za pomocą sankcji i kar. Czy jednak przepisy o sankcjach są sformułowane w sposób klarownie wyznaczający granice bezprawności czynu? Czy podatnik na pewno wie, za co może być pociągnięty do odpowiedzialności? Informatyzacja sprawozdawczości – m.in. wprowadzenie plików JPK, wykazu…

Zgodność i zarządzanie ryzykiem nadużyć – nowe oblicze Compliance w podatku VAT

Obserwowane w ostatnim okresie zmiany w zakresie raportowania podatku VAT zmuszają do ponownego przemyślenia, jakie procedury zgodności i zarządzania ryzykiem należy wdrożyć w organizacji. Zakres zmian i ich dynamika pokazują, że mechanizmy i procedury uważane dotychczas za wystarczające, okazują się nieadekwatne. Świat biznesu przyspieszył. W dobie cyfryzacji doskonaleniu podlegają nie tylko systemy raportowania i monitorowania zgodności. Mechanizmy wyłudzeń i fraudów coraz sprawniej korzystają z dobrodziejstwa rozwoju nowych technologii, przestępstwa gospodarcze…