MDDP dla Ziemi: Limit kosztów finansowania dłużnego nie dotyczy wybranych inwestycji

Co do zasady podatnicy są zobowiązani do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA. Od reguły tej ustawa przewiduje kilka odstępstw. Po pierwsze ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczających 3 mln zł. Po drugie, ograniczenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, tj. np. banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji kredytowych. Po trzecie, ograniczenia nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu…

MDDP dla Ziemi: Wszechobecny plastik. Zmiany w regulacjach nadchodzą powolnym krokiem, ale nadchodzą

Czas na implementację dyrektywy plastikowej Single-Use Plastics nr 2019/904, tzw. dyrektywy „SUP” wyznaczony był na 3 lipca 2021 r. Z kolei, przepisy dyrektywy nr 2018/851, w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, powinny były zostać zaimplementowane do 5 lipca 2020 r. Oba te terminy już minęły, a żadna z dyrektyw nie doczekała się jeszcze implementacji do polskiego porządku prawnego. Mimo opóźnień we wdrożeniu dyrektyw, ich wejście w życie jest pewne, więc już teraz warto…

MDDP dla Ziemi: Taksonomia – zasady środowiskowe dla biznesu

Taksonomia to regulacja unijna o kryteriach zrównoważonego rozwoju dla biznesu, stanowiąca część Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska ustala szczegółowe kryteria techniczne, które mają służyć ocenie, czy dana działalność lub inwestycja może być uznana za „zieloną”, a więc wpisującą się w ramy zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Cele środowiskowe Aktualnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem pełnego zestawu kryteriów technicznych dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Zasadą…

MDDP dla Ziemi: Fit for 55, czyli Europa szykuje się na rok 2050. Co może się zmienić w polskich przepisach podatkowych?

Fit for 55 to pakiet dwunastu propozycji legislacyjnych, przedstawionych przez Komisje Europejską. Projekty obecnie znajdują się na początku unijnego procesu legislacyjnego, który może potrwać około dwóch lat. Zaproponowane zmiany mają na celu doprowadzić do zmniejszenia unijnych emisji CO2 o co najmniej 55% do 2030 r. Stanowi to etap na drodze do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany o charakterze podatkowym lub mogącym mieć…