Dwie nowe opinie Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

23 lipca 2021 r. opublikowane zostały dwie opinie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W obu opiniach Rada stwierdziła, że opisane przez podatników we wnioskach czynności spełniają kryteria unikania opodatkowania. W obu przypadkach Rada wyraziła jednak wątpliwości co do możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do czynności podjętych przed wejściem w życie przepisów klauzuli. Obie opinie Rady (uchwały nr 2/2021 i 3/2021) dotyczyły grupy powiązanych spółek (spółki akcyjnej…

Czy w Polsce będzie podatek minimalny? Co dalej z podatkiem cyfrowym w Polsce i na świecie?

W kwietniu 2021  roku amerykańska administracja wezwała do wprowadzenia minimalnej, globalnej stawki podatku dochodowego, która zapewni odpowiednie opodatkowanie dochodów osiąganych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa w państwie, w którym rzeczywiście osiągają przychody. Zmiany te będą również dotyczyć przedsiębiorstw cyfrowych. Czy jesteśmy bliżej konsensusu i wprowadzenia zmian w międzynarodowym prawie podatkowym dotyczących przedsiębiorstw cyfrowych? Co z koncepcją polskiego podatku cyfrowego?  Warto przypomnieć, że obecne prace w OECD dotyczące ograniczenia erozji podstawy opodatkowania (BEPS)…

TSUE: progresywne podatki wprowadzane w Polsce i na Węgrzech zgodne z prawem unijnym

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa (wyroki w sprawach C-562/19 Komisja vs. Polska i C-596/19 Komisja vs. Węgry). Nie oznacza to jednak, że podobne propozycje legislacyjne (np. proponowana w Polsce składka reklamowa) nie mogą zostać uznane za naruszające reguły prawa unijnego. TSUE w wyrokach przedstawił konkretne wskazówki, jakie należy…

Składka reklamowa – czyli podatek reklamowy, medialny i cyfrowy w jednym?

2 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej składkę reklamową. Zgodnie z projektem – nowym obciążeniem będą objęte podmioty gospodarcze osiągające przychody z reklamy konwencjonalnej oraz internetowej. Proponowana ustawa może mieć bardzo daleko idące skutki dla całej branży medialnej i reklamowej oraz przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2021 r. Raczej podatek niż składka Na początek warto zwrócić na pewną…