Odliczenie VAT po zmianie przeznaczenia ŚT – opinia rzecznika generalnego w sprawie Gminy Ryjewo C-140/17

19 kwietnia 2018 r. ukazała się opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT związanego z wydatkami poniesionymi przez Gminę Ryjewo na realizację inwestycji, która pierwotnie nie została przeznaczona przez gminę do działalności opodatkowanej VAT. Wiele jednostek samorządu terytorialnego, które podjęły działania nakierowane na odzyskanie VAT z pewnością oczekuje na wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie, zatem fakt wydania opinii po myśli podatników zostanie odebrany pozytywnie. Warto więc przybliżyć…