Rewolucja w podatku u źródła, a czasu coraz mniej

Nowelizacje  ustaw podatkowych nabrały tempa i na początku listopada należy się spodziewać publikacji. Wśród zmian jest,  nieco marginalizowana przez media,  kwestia rewolucyjnych zmian w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend, odsetek, należności licencyjnych, która dotknie podatników, w szczególności w relacjach transgranicznych. Do tej pory podatek zryczałtowany był albo pobierany według stawki obniżonej albo w ogóle nie pobierany dzięki systemowi zwolnień. Wystarczyło mieć certyfikat rezydencji. Od stycznia 2019 roku ten model…