Polski Ład w TP – Polski Ład ograniczy obowiązki dokumentacyjne?

O zmianach wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach (m.in. z 28 lipca oraz 16 sierpnia br.). W niniejszym chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się możliwości ograniczenia obowiązków dokumentacyjnych w związku z planowanymi zmianami. Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego Polski Ład zakłada szereg zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, w tym rozszerzenie możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji: pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi,…

Polski Ład w TP – zmiany w zakresie mechanizmu safe harbour dla transakcji finansowych

Opublikowany z końcem lipca, w ramach Polskiego Ładu, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (więcej na ten temat we wpisie) przewiduje liczne zmiany w przepisach z obszaru cen transferowych. Z uwagi na skalę proponowanych zmian, w ramach najbliższych publikacji postaramy się Państwu je szczegółowo przybliżyć. W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy omówić proponowane zmiany w zakresie mechanizmu safe…

Podatek u źródła w Polskim Ładzie

Po ponad 2 latach oczekiwania Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowych, złagodzonych przepisów dot. podatku u źródła. Zmiany są jednym z wielu elementów projektowanego Polskiego Ładu. Mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku. Kompleksowa reforma systemu podatku u źródła miała miejsce 1 stycznia 2019 r. Od tej daty zaczęły obowiązywać jednak zasadniczo tylko regulacje dot. rzeczywistego właściciela płatności i należytej staranności. Najbardziej restrykcyjne przepisy, tj. dotyczące systemu…

Co tak naprawdę zmieni się w przepisach o PGK

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. podatkowych grup kapitałowych (PGK). Przepisy regulujące tworzenie i funkcjonowanie PGK są zawiłe, a praktyka w dużym stopniu bazuje na interpretacjach. Prawdopodobnie z tego powodu, po ogłoszeniu projektu, w przestrzeni publicystycznej zaczęły funkcjonować różnego rodzaju komentarze. Poniżej przedstawiamy naszą ocenę, różniącą się w niektórych aspektach, od tego, co można przeczytać gdzie indziej. Zniesienie warunku…

Globalna reforma podatku dochodowego

1 lipca opublikowano wspólne oświadczenie 130 państw w zakresie nowych ram reformy międzynarodowego prawa podatkowego wynikającej z potrzeby dostosowania kluczowych zasad tego prawa do dzisiejszych realiów ekonomicznych, tak, aby międzynarodowe korporacje płaciły podatek w tych państwach, w których faktycznie osiągają dochód. Proponowane rozwiązanie opiera się na dwóch filarach. Pierwszy filar dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność scyfryzowaną i przewiduje zmianę zasad podziału prawa do opodatkowania ich…

Ministerstwo Finansów zakomunikowało zmiany w tzw. estońskim CIT

Flagowy projekt podatkowy Ministerstwa Finansów, jakim jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, potocznie nazywany „estońskim CITem”, po pierwszych miesiącach obowiązywania już czekają zmiany. Ilość ograniczeń i wymogów sprawiła, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów doczekały się one ponad 100 stronicowych objaśnień, a z samego rozwiązania skorzystało niespełna 350 podmiotów. Ministerstwo Finansów zapowiada poprawki do ryczałtu, które mają uatrakcyjnić to rozwiązanie. Nastąpić ma zamiana lub ograniczenie…

Zmiany w amortyzacji środków trwałych używanych w strefach

Autorzy: Bartosz Głowacki, Partner, Doradca podatkowy w MDDP oraz  Rafał Kran, Menedżer, Doradca podatkowy w MDDP W sobotę 28 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach dochodowych. Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Jedna z istotnych zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r. jest ograniczenie prawa do obniżania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Kogo to dotyczy? Wszystkich podatników…

Estoński CIT po polsku

W Parlamencie  trwają prace w sprawie dwóch kluczowych projektów rządowych w zakresie zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawy o CIT]: jeden z nich dotyczy m.in. włączenia spółek komandytowych do grona podmiotów podlegających opodatkowaniu CIT, drugi tzw. estońskiego CIT. Projekt w zakresie tzw. estońskiego CIT reklamowany jest jako nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Na czym polega tzw. estoński…

Złagodzenie zasad podatku u źródła od 2021

W piątek 4 września 2020 r., podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie podatku u źródła (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. Projekt nowelizacji ma być już wkrótce opublikowany. W projekcie nowelizacji: Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty podatku u źródła według stawki krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 milionów…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24 czerwca obowiązuje  ustawa wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa, znana powszechnie jako „Tarcza 4.0”[¹]. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych. Kluczowa zmiana dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego podatku dochodowego) w odniesieniu do przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie ma powszechny charakter i nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Oznacza to,…