Uchwała NSA: instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie zawiesza biegu terminu przedawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2021 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 1/21) stwierdził, że sądy administracyjne są zobowiązane do oceny tego, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego stanowiło nadużycie prawa i miało jedynie na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To oznacza, że instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie powinno wywołać skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Uchwała NSA może przynieść…

Uchylenie decyzji wymiarowej może pozwolić na przedawnienie zobowiązania

26 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę mającą duże znaczenie dla oceny przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z tą uchwałą, jeżeli organy podatkowe wyegzekwują zaległość podatkową wynikającą z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (a więc decyzji, w której organ podatkowy obliczy podatek w wysokości innej niż wskazana przez podatnika w deklaracji), a następnie decyzja ta zostanie uchylona, to uchylenie tej decyzji (a więc podstawy do prowadzenia czynności egzekucyjnych wobec…