Co nowego w usługach? – planowana nowelizacja ustawy o CIT I PIT

Projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych, o którym już pisaliśmy, wprowadza zupełnie nową instytucję, czyli tzw. safe harbours dla usług o niskiej wartości dodanej w wysokości. Zastosowanie przez podatnika poziomu narzutu w przewidzianej przez przepisy wysokości zapewnia odstąpienie organu od określenia wysokości narzutu. „Bezpieczne” poziomy wynoszą: nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług, nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia…

Kolejne rewolucyjne zmiany w cenach transferowych

W dniu 16 lipca br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie cen transferowych. Proponowane zmiany to niewątpliwie kolejna rewolucja w podejściu do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Zgodnie z projektem, dotychczasowe regulacje w zakresie cen transferowych zostaną zniesione, a w ich miejsce wprowadzony zostanie odrębny rozdział poświęcony wyłącznie temu zagadnieniu. Co istotne, niewiele elementów obecnej regulacji zostało przeniesionych na grunt projektu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu,…