Brak straty w spółce osobowej jako jeden z warunków skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy pozwalają na wyłączenie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, które w danym roku podatkowym nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego. Warto zastanowić się, w jaki sposób ustalić spełnienie tych przesłanek w przypadku, gdy w transakcji bierze udział spółka osobowa. Sytuacja spółki osobowej, jako podmiotu neutralnego podatkowo, może wydawać się problematyczna…

Odroczenia i zwolnienia z podatków z powodu COVID-19

Tzw. tarcza antykryzysowa w kolejnych jej odsłonach wprowadziła możliwość odroczenia, a nawet zwolnienia z obowiązku zapłaty różnych płatności  publicznoprawnych. Wybrane rozwiązania mogą mieć zastosowanie gdy poniesiono uszczerbek ekonomiczny związany z panującą obecnie sytuacją lub/i złożenia stosownego wniosku. Poniżej wybrane rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu antykryzysowego: Opłata prolongacyjna Podatnikom, którzy złożyli wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT,…

Czy każda ze stron transakcji musi osiągnąć zysk podatkowy, żeby skorzystać ze zwolnienia?

Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, od 1 stycznia 2019 r., Ustawodawca przewidział korzystne dla niektórych podatników regulacje, zgodnie z którymi będą oni zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w ściśle określonych sytuacjach. Spełnienie warunków umożliwających skorzystanie ze zwolnienia w przypadku większości z nich jest dosyć jasne i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych po stronie podatników, część z nich była przewidziana również w ramach uprzednio obowiązujących przepisów. Zwolnieniem,…

Brak straty podatkowej zyskiem dla podatnika

Tak jak wskazywaliśmy już w naszych poprzednich wpisach, przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, przewidują zwolnienia z obowiązków przygotowywania dokumentacji cen transferowych. I tak obowiązek sporządzenia dokumentacji nie ma zastosowania m.in. do transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające siedzibę lub zarząd w Polsce w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów spełnia łącznie następujące warunki: nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.6, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1. pkt 34…