Zwolnienie partycypacyjne dla spółek osobowych – czy jest możliwe i w jakich sytuacjach

Pojęciem zwolnienia partycypacyjnego (ang. participation exemption) określa się najczęściej przypadki zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, wypłacanych w ramach jednej grupy kapitałowej. Regulacje tego typu posiada wiele państw, a na poziomie Unii Europejskiej (oraz dodatkowo EOG i Szwajcarii) zostały one ujednolicone dyrektywami wspólnotowymi, którymi objęto dodatkowo grupowe odsetki i należności licencyjne. Zwolnienie partycypacyjne to również (w niektórych…

Zwolnienie partycypacyjne dywidend od podatku u źródła nie wymaga, by jej odbiorca był rzeczywistym właścicielem

Żaden z przepisów updop określającego warunki tego zwolnienia nie przewiduje takiego wymogu – w odróżnieniu od zapisów większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy zwolnienia partycypacyjnego mającego zastosowanie do odsetek i należności licencyjnych. Trafnie zwrócił na to uwagę WSA w Gliwicach, nie zgadzając się tym samym nawet nie tyle z rozszerzającą wykładnią przepisów dokonaną przez organ podatkowy, co z wyprowadzeniem nieistniejącej, dodatkowej normy prawnej do konstrukcji zwolnienia. Pogląd WSA w Gliwicach odpowiada np. Opinii Rzecznika…