WSA w Warszawie o wspieraniu nowych inwestycji

15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wypowiedział się na temat zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego w związku z realizacją nowej inwestycji w oparciu o decyzję o wsparciu. Skład orzekający zgodził się z poglądem podatnika, zgodnie z którym cały dochód z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu będzie zwolniony od podatku dochodowego. Sąd zakwestionował zatem głoszoną uparcie przez Dyrektora KIS koncepcję zastosowania zwolnienia wyłącznie do „dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji”, z jednoczesnym…

Nowe zwolnienie podatkowe – „Bez PIT dla młodych”

To już pewne, 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie nowe zwolnienie podatkowe dedykowane osobom, które nie ukończyły 26 roku życia. Nowe zwolnienie przewiduje wyłączenie z opodatkowania przychodów ze stosunku służbowego,stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Bez wpływu na prawo do ulgi pozostaje liczba umów i podmiotów, z którymi młody podatnik…