TSUE o VAT importowym w procedurze celnej 42

Zastosowanie zwolnienia dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 obwarowane jest szeregiem warunków formalnych. Zakres możliwości spełnienia niektórych z tych warunków stał się przedmiotem najnowszego orzecznictwa TSUE. Sprawa dotyczyła litewskiej spółki, która w chwili importu zamierzała dokonać dostawy zaimportowanych paliw na rzecz określonego kontrahenta, w związku z czym w zgłoszeniu przywozowym podała jego numer identyfikacyjny VAT. W wyniku późniejszej zmiany okoliczności – towary zostały…