Zwroty VAT w krajach członkowskich UE – procedura sprawdzająca

Wygląda na to, iż zwroty podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich znajdą się pod lupą Komisji Europejskiej. Otóż Komisja Europejska planuje przeprowadzić badania porównawcze przepisów regulujących zwroty podatku VAT w krajach członkowskich i praktyk stosowanych przez te kraje, tak aby sprawdzić czy są one zgodne z Dyrektywą VAT oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. W wydanym komunikacje Komisja podkreśla, iż brak dostępu do prostej i szybkiej procedury zwrotu VAT może mieć istotny wpływ…