TAX ALERT

TAX ALERT

Planowane uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji rajowych
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zakłada zmianę przepisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych w zakresie tzw. transakcji rajowych (przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.). Jakie zmiany nas czekają? Podwyższenie progów istotności dla transakcji rajowych...
Wyższe wynagrodzenie dla płatników PIT od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. dwukrotnie wzrasta stawka wynagrodzenia dla niektórych płatników zaliczek na PIT.  To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów tzw. ,,Polskiego Ładu 2.0’’. Z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy płatnik podatku...
Nowe narzędzie elektronicznej komunikacji z fiskusem – e-Urząd Skarbowy
7 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowe przepisy mają doprowadzić do automatyzacji oraz usprawnienia załatwienia spraw z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Przede...
Polski Ład 2.0 – zmiany w zakresie PIT, ZUS i NFZ od 1 lipca 2022 r.
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów tzw. „Polskiego Ładu”. Część zmian wchodzi w życie już 1 lipca 2022 r., niektóre zmiany zaczną natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Poniżej podsumowanie kluczowych zmian ,,Polskiego Ładu 2.0’’ z perspektywy płatników oraz...
Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku
Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana...
Zniesienie stanu epidemii
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniach i obowiązkach...
Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii i wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta oznacza, że zawieszenie podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od budynków będzie obowiązywać do...
Termin przekazywania informacji o schematach podatkowych
Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 maja 2022 r. zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Zapowiedział również opublikowanie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe oznacza, konieczność realizacji części obowiązków...
TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT
Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany...
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300...
Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.
Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją...
Początek roku to nowe (d)oświadczenia - o czym pamiętać w cenach transferowych w I kwartale 2022 r.?
Dla niektórych podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym grudniu. W bieżącym kwartale podatnicy będą się mierzyć z następującymi obowiązkami: Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P Kto? Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych,...
31 marca mija termin złożenia oświadczeń dotyczących spółek nieruchomościowych
Do 31 marca 2022 roku[1]  spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy obowiązani są złożyć informacje o: w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem...
Stawki amortyzacji można obniżyć wstecznie za lata nieprzedawnione
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 r. w sprawie II FSK 1413/19 dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu. Orzeczenie ma charakter przełomowy i jest szczególne istotne dla podatników,...
1 2 3 8
Planowane uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji rajowych
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zakłada zmianę przepisów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych w zakresie tzw. transakcji rajowych (przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.). Jakie zmiany nas czekają? Podwyższenie progów istotności dla transakcji rajowych...
Wyższe wynagrodzenie dla płatników PIT od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. dwukrotnie wzrasta stawka wynagrodzenia dla niektórych płatników zaliczek na PIT.  To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów tzw. ,,Polskiego Ładu 2.0’’. Z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy płatnik podatku...
Nowe narzędzie elektronicznej komunikacji z fiskusem – e-Urząd Skarbowy
7 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Nowe przepisy mają doprowadzić do automatyzacji oraz usprawnienia załatwienia spraw z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Przede...
Polski Ład 2.0 – zmiany w zakresie PIT, ZUS i NFZ od 1 lipca 2022 r.
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów tzw. „Polskiego Ładu”. Część zmian wchodzi w życie już 1 lipca 2022 r., niektóre zmiany zaczną natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Poniżej podsumowanie kluczowych zmian ,,Polskiego Ładu 2.0’’ z perspektywy płatników oraz...
Obowiązkowy KSeF najprawdopodobniej od 1 stycznia 2024 roku
Zgodnie z projektem decyzji Rady UE termin obowiązkowego wdrożenia w Polsce tzw. faktur ustrukturyzowanych wystawianych i odbieranych w systemie KSeF ma zostać przesunięty na 1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie decyzja musi jeszcze zostać przyjęta na posiedzeniu Rady UE i opublikowana...
Zniesienie stanu epidemii
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniach i obowiązkach...
Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia od dnia 16 maja 2022 r. zostanie odwołany w Polsce  stan epidemii i wprowadzony  stan zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta oznacza, że zawieszenie podatku od przychodów z budynków, tj. tzw. podatku minimalnego od budynków będzie obowiązywać do...
Termin przekazywania informacji o schematach podatkowych
Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 16 maja 2022 r. zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii. Zapowiedział również opublikowanie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe oznacza, konieczność realizacji części obowiązków...
TSUE rozstrzygnie jak klasyfikować ładowanie pojazdów elektrycznych dla celów VAT
Branża elektromobilności w Polsce rozwija się coraz szybciej. Na ulicach mamy coraz więcej samochodów elektrycznych, coraz większa jest dostępność punktów do ich ładowania. Ten wzmacniający się trend niesie za sobą kwestie podatkowe (w szczególności w zakresie podatku VAT), którymi...
Gruntowna korekta Polskiego Ładu: planowane zmiany w zakresie PIT
24 marca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza istotne modyfikacje do tzw. Polskiego Ładu, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Zakłada się, że zmiany...
Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT
Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie PIT. Najważniejsze zmiany obejmą: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 300...
Nowa wersja struktury JPK_FA od 1 kwietnia 2022 r.
Resort finansów opublikował nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie dla faktur VAT, tj. JPK_FA(4). Nowa wersja struktury jest wynikiem dostosowania zakresu i treści przedstawianych w niej danych do aktualnego stanu prawnego. Ministerstwo wraz z publikacją...
Początek roku to nowe (d)oświadczenia - o czym pamiętać w cenach transferowych w I kwartale 2022 r.?
Dla niektórych podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym grudniu. W bieżącym kwartale podatnicy będą się mierzyć z następującymi obowiązkami: Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P Kto? Obowiązek ten dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych,...
31 marca mija termin złożenia oświadczeń dotyczących spółek nieruchomościowych
Do 31 marca 2022 roku[1]  spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy obowiązani są złożyć informacje o: w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe – podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem...
Stawki amortyzacji można obniżyć wstecznie za lata nieprzedawnione
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2022 r. w sprawie II FSK 1413/19 dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy przedawnieniu. Orzeczenie ma charakter przełomowy i jest szczególne istotne dla podatników,...
1 2 3 8