Trendy w podatkach pracowniczych– na co powinien przygotować się pracodawca w 2023 roku?

08.12.2022 r. I godz. 09.30-12.00

Wydarzenie na żywo I Hala Koszyki

Udział bezpłatny

Już w styczniu 2023 r. płatnicy będą musieli zająć się rozliczeniami rocznymi swoich pracowników, współpracowników i zleceniobiorców, w tym osób zatrudnionych z Ukrainy, uwzględniając wszystkie zmiany w przepisach, które nastąpiły w ciągu tego roku. Zmiany w sposobie obliczania zaliczek na PIT, nowa skala podatkowa, zmiany w zakresie oświadczeń składanych przez pracowników, nowe obowiązki informacyjne dla zatrudniających – wszystko to wraz z rozliczeniami rocznymi pracowników i współpracowników rodzi mnóstwo pytań po stronie zespołów kadrowo-płacowych czy samych pracowników.


Rok 2023 r. będzie zapewne także rokiem walki z kryzysem inflacyjnym, co będzie wymagało od pracodawców mądrego zarządzania systemem wynagrodzeń i benefitów tak, aby utrzymać talenty w firmie i mimo trudnego roku zaoferować pracownikom dodatkowe świadczenia płacowe i pozapłacowe, które podreperują portfele nadszarpnięte inflacją, jednocześnie nie obciążać dodatkowo budżetu firmy.


Pracodawcy w 2023 r. będę mierzyć się również coraz częściej z implementacją w praktyce nowych trendów na rynku pracy – pracy zdalnej, w tym pracy z zagranicy oraz kwestii związanych z równością płci w zakresie wynagrodzeń, ale także w zakresie podatków pracowniczych.


O tym i wielu innych tematach, do których pracodawcy muszą się przygotować w 2023 r. będziemy mówić podczas śniadania podatkowego, które odbędzie się na żywo, w Hali Koszyki, 8 grudnia w godzinach 9.30 – 12.00.

 1. Polski Ład 2022 i 2023 – jakie pułapki czyhają na płatnika?
 2. Mobilność pracowników – w którym kraju płacić podatki?
 3. Praca zdalna
 4. Autorskie koszty uzyskania przychodu – czy nadal mogą być atrakcyjne podatkowo?
 5. Wybrane podatkowe aspekty zatrudnienia i wsparcia obywateli Ukrainy
 6. Polityka podatkowa a równość płci
 7. Atrakcyjne benefity pracownicze – oszczędności czy ból głowy w PIT i VAT?
 • osób odpowiedzialnych bezpośrednio za sprawy kadrowo-płacowe, osób zarządzających działami kadr, kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. wynagrodzeń, specjalistów ds. kadr i płac,

 • dyrektorów i menedżerów HR, przedstawicieli zespołów HR,

 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, przedstawicieli działów księgowości,

 • specjalistów ds. podatków.

 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Ograniczeniem jest udział do dwóch osób z jednej firmy.
 • Śniadanie podatkowe MDDP jest bezpłatnym wydarzeniem dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Anna Misiak

Partner I Doradca podatkowy I Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców
Email: anna.misiak@mddp.pl
+48 500 046 024

Janina Fornalik

Partner I Doradca podatkowy I Zespół VAT
Email: janina.fornalik@mddp.pl
+48 660 440 141